Em nữ sinh lồn múp cực nứng Kokoro Wato, Bàn lớn đặt trên đó rất nhiều thức ăn,phim set do đã nghiên cứu qua nên chỉ nhìn thoáng là dung cũng biết đó là những thứ cung cấp năng lượng rất cao, phục vụ cho việc hồi phục sức lực sau mỗi cuộc mây mưa, nhóm bạn trong phòng không có ai là mới, kép của mấy đứa bạn thì dung đã biết từ lâu rồi, nếu nói mới thì chỉ có cặp của cúc và dung mà thôi, nào mọi người thúy mở lời sẽ vẫn như trước đây, là khi khai cuộc chúng ta sẽ bốc.